Scan to win
  • 1. Đăng ký  
  • 2. Hãy điền số đơn hàng của bạn  
  • 3. Tạo số thành viên  
  • 4. Nhấp vào nút "Tham gia"

Mỗi tuần, máy tính chọn ngẫu nhiên một người chiến thắng trong số các khách của hàng thương hiệu! Hãy tăng cơ hội chiến thắng của bạn bằng cách mua nhiều thứ hơn và sử dụng nhiều mã hơn từ các tấm séc.