Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ:
info@nrk1987.com
8‒800‒555‒27‒21
+7 (495) 215‒27‒27

PHƯƠNG THỨC NHẬN HÀNG

Tự lấy hàng tại đây:

Moskva, Nikolskaya st., Nikolskaya Plaza, tầng 2.

THANH TOÁN AN TOÀN

Dữ liệu thanh toán được chuyển dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và được Trustwave và Geotrust đảm bảo: hệ thống này loại trừ hoàn toàn khả năng đọc dữ liệu thẻ tín dụng của bạn bởi các bên thứ ba.